Bratislava Climate (online) Hackathon (13-15.11.2020)

Bratislava sa tento rok pridá k mestám spojeným v globálnej iniciatíve Climathon. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o klimatickej kríze a podporiť aktívne zapojenie obyvateľov a obyvateliek miest do jej riešenia.

Počas víkendu od 13. do 15. novembra budú účastníci tohto online hackathonu tvoriť riešenia, ktoré môžu pomôcť Bratislave zmierniť dopady klimatických zmien.

Účastníci a účastníčky Climathonu budú mať možnosť adresovať jednu z dvoch výziev:

Prvou je otázka, ako motivovať a zapojiť obyvateľov do pretvárania Bratislavy na mesto, ktoré dokáže lepšie zvládať klimatické zmeny. Príkladom môže byť aplikácia na mapovanie stromov v ich okolí alebo efektívne informovanie o ostrovoch tepla či znečistení ovzdušia.

Druhou výzvou je ako adresovať problém verejnej dopravy a špecificky slabé využívanie ekologických alternatív mestskej dopravy obyvateľmi Bratislavy. Napríklad gamifikáciou cestovania  verejnou dopravou, pešo alebo na bicykli.

Viac informácií o hackatone