Výzva pre odborných hodnotiteľov Európskeho inovačného partnerstva

V rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 je zverejnená výzva na odborných hodnotiteľov k podopatreniu 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva (EIP) zameraných na produktívne a udržateľné poľnohospodárstvo. Viac informácií o výzve