Dohoda o spolupráci mezi EIC a EIT

V septembri bola podpísaná Dohoda o zámere, ktorá stanovuje spoločný cieľ medzi Európskou radou pre inovácie (EIC – European Innovation Council) a znalostnými a inovačnými společenstvami Európskeho inovačného a technologického spoločenstiev (EIT – European Institute of Innovation and Technology): EIT Climate -KIC, EIT Digital a EIT InnoEnergy, s cieľom maximalizovať podporu EÚ pre inovátorov a podnikateľov v Európe.

Podpis dohody o spolupráci počas konferencie European Research and Innovation Days (24.9.2020) Zdroj

Dohoda o zámere stanovuje spoločné zásady, záväzky voči inovátorom, zrýchlenie a zefektívnenie inovačnej politiky, zdrojov a úsilia, posilnenie synergií a efektivity naprieč týmito dvoma programami.

Viac o Dohode o zámere je k dispozícii tu.

Oficiálne stránky iniciatív:

Zdroj: Czelo.cz