Regionálne centrá pre poradenstvo v oblasti eurofondov

Centrálny koordinačný orgán zriadil v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014 – 2020 Integrovanú sieť Informačno-poradenských centier. Informačno-poradenské centrá (IPC) územne pokrývajú oblasť jednotlivých samosprávnych krajov.

Poradenské centrá sídlia v každom samosprávnom kraji (okrem bratislavského) a poskytujú potenciálnym žiadateľom o eurofondy konzultácie či informácie. Jednotliví žiadatelia tak nemusia pri príprave potrebných podkladov hľadať drahých konzultantov, nemusia sa zaväzovať akýmikoľvek zmluvami a už vôbec nie konzultantom platiť odmenu, ak je ich žiadosť úspešná.

Okrem bezplatného poradenstva organizujú informačno-poradenské centrá aj semináre, konferencie, workshopy a pravidelne informujú žiadateľov o novinkách v oblasti eurofondov.

V prípade, ak máte o poradenstvo záujem, kontaktujte dané IPC a dohodnite si stretnutie.

Trnavský kraj

Nitriansky kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj, mesto Humenné

Prešovský kraj

Košický kraj

Centrálna stránka IPC