Nová služba ÚPV SR: Fast Track pre registráciu obchodnej známky

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) ohlasuje novú službu “Fast Track”, ktorá prináša zmeny v oblasti zrýchlenia interných procesov pre klientov.

Ak prihlasovateľ dodrží všetky uvedené podmienky, naši kolegovia vykonajú úkony v krátkom čase a v prípade, ak nezistia formálne alebo vecné nedostatky (napr. že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo je v rozpore s dobrými mravmi, prípadne nebudú podané pripomienky proti zápisu), takúto prihlášku zverejníme vo Vestníku ÚPV SR spravidla v lehote 30 pracovných dní od dátumu jej podania.

Viac informácií o službe Fast Track