Hľadáte partnerov do výzvy EU Green Deal v programe Horizont 2020? Tu sú zaujímavé podujatia, kde ich môžete nájsť

Najväčšia výzva Európskej komisie pre pre EU Green Deal s rozpočtom vyše 1 miliardy eur je otvorená do januára 2021. Ak hľadáte partnerov, alebo sa chcete pripojiť do konzorcií – tu je zopár podujatí, ktoré vám môžu pomôcť.

23.10.2020 | H2020 Green Deal Call-International Networking Event (Organizuje TÜBİTAK) – viac ako 600 účastníkov

27.10.2020 |Social Sciences & Humanities in EU Green Deal Call (Organizuje Net4Society) – aktuálne viac ako 1000 účastníkov

01.-04.12.2020 | Green Days 2020 (B2B stretnutia) (Organizuje Enterprise Europe Network) – – aktuálne 200 účastníkov