Ako sa vyhnúť chybám pri deklarovaní nákladov v programe Horizont 2020 (Aktualizovaný dokument)

Európska komisia vydala aktualizáciu stručného dokumentu týkajúceho sa výsledkov auditov projektov H2020 “How to avoid errors when claiming costs in H2020 grants (version 3)”. Aktualizácia odráža stav ku máju 2020, kedy bolo realizovaných približne 27% z plánovaných auditov projektov H2020.

Oproti pôvodnej verzii z októbra 2019 došlo k zníženiu podielu auditných zistení u osobných nákladov z 70,5% na 67,2% celkových nálezov, naopak u ostatného tovaru a služieb došlo k drobnému navýšeniu. K iným väčším zmenám oproti pôvodnému dokumentu nedošlo.

Audítori EK aj Európsky dvor audítorov naďalej nachádzajú opakujúce sa a podobné chyby ako v minulých rokoch.

Stiahnite si dokument tu (PDF)

Zdroj: H2020.cz