Pracovný program Európskej komisie pre rok 2021: 6 hlavných ambícií rozvoja

Európska komisia prijala pracovný program na rok 2021. Okrem iného zmieňuje návrh na vytvorenie agentúry pre pokročilý výskum a vývoj v biomedicíne alebo nový európsky priestor pre zdieľanie dát v oblasti zdravia. Definuje aj 6 strategických oblastí ambícií.

6 hlavných ambícií rozvoja (headline ambitions):

  1. EU Green Deal
  2. Európa pre digitálny vek
  3. Ekonomiky pracujúca pre ľudí
  4. Silnejšia Európa vo svete
  5. Podpora nášho európskeho spôsobu života
  6. Nový tlak na európsku demokraciu

Stiahnite si celý dokument: Commission Work Programme 2021: A Union of vitality in a world of fragility (PDF)