Európsky parlament prijal nariadenie o investičnom crowdfundingu

Vďaka schválenej regulácii budú mať v celej EÚ bežní ľudia širšie možnosti investovania do ekonomických aktivít a podniky prístup k väčšiemu počtu investorov.

Na služby crowdfundingu (skupinového financovania) v EÚ sa bude vzťahovať jednotný súbor pravidiel, a to až do výšky 5 000 000 EUR. Budú prijaté prísne pravidlá na ochranu investorov pred finančnými stratami. Za schvaľovanie poskytovateľov skupinového financovania a dohľad nad nimi zodpovedajú členské štáty

“Osobitne ma teší, že sme zabránili tomu, aby členské štáty mohli cez investičné limity obmedzovať, kto bude mať k takejto službe prístup.
Nariadenie platí pre celú EÚ a nadobudne účinnosť približne o rok.”
napísal na LinkedIn spravodajca EP Eugen Jurzyca.

Zdroj: Eugen Jurzyca LinkedIn, Európsky parlament

Pozrite si tiež:

Obrázok: Pixabay