Slovenský startup získal druhú priečku v súťaži EIT Health InnoStars Awards

Víťazom najprestížnejšej „healthtech” súťaže v Európe sa v roku 2020 stal startup Ligence z Litvy. Druhú priečku obsadil startup FaceRehab zo Slovenska a tretie miesto získal PhoenixOrthosis z Maďarska.

Cieľom súťaže EIT Health InnoStars Awards, ktorú zorganizovali v tomto roku už po štvrtýkrát, je, aby pomohla startupom rozvíjajúcim riešenia pre zdravotníctvo, ktoré majú sídlo v krajinách Európy s miernou úrovňou inovácií. Do súťaže bolo prihlásených spolu 96 vynikajúcich projektov z 13 krajín. Odborná porota vybrala spomedzi nich 15 semifinalistov a potom 10 finalistov. Finále sa uskutočnilo 26. októbra 2020, podujatie prebehlo v tomto roku virtuálne.

Každý z vybraných tímov – semifinalistov – získal 25 000 eur a individuálny mentoring, zároveň získali možnosť zúčastniť sa dvoch európskych bootcampov. Desať tímov, ktoré sa dostali do finále, vybrali na konci štvormesačného programu, a tieto tímy dostali možnosť zabojovať o jednu z troch hlavných výhier. Víťaz získal odmenu 25 000 eur. Startup, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, získal odmenu 15 000 eur, a bronzový medailista získal podporu 10 000 eur. Zároveň získali prístup do siete podporovateľov a investorov EIT Health’s Investor Network, EIT Health Living Labs a Test Beds Network. Víťazi súťaže EIT Health InnoStars Awards v roku 2020:

  1. Ligence – Víťazom súťaže EIT Health InnoStars Awards je litovská startup firma Ligence, ktorá pracuje na softvérových inováciách, ktoré pomáhajú znížiť pracovnú záťaž zdravotníckych tímov. Skupina uplatňuje technológiu „deep learning” a vyvinula softvér, ktorý je schopný automaticky segmentovať a funkcionálne vyhodnotiť anatomické charakteristiky srdca a zároveň je schopný vytvoriť pre lekárov štruktúrovanú správu. Vďaka ich vývoju sa diagnostika a liečba kardiovaskulárnych ochorení stane rýchlejšia, nákladovo efektívnejšia a presnejšia. Ligence poskytuje ešte viac štandardizácie, dôslednosti a podpory pre diagnostiku ochorení srdca založenú na zobrazovaní. Ich vývoj je mimoriadne dôležitý v čase ochorenia Covid-19. Svoje zariadenia používajú na to, aby pomohli vyhodnotiť ultrazvukové záznamy funkcie srdca pacientov s ochorením Covid-19 a aj klinické príznaky kardiovaskulárnych ochorení.
  2. FaceRehab – Slovenský startup, FaceRehab, ktorý sa umiestnil na druhom mieste sa sústredí na inovatívnu liečbu tvárovej paralýzy, ktorá sa v súčasnosti v zdravotníckom sektore zanedbáva. Po terapeutickom cvičení, ktoré je vykonávané pod dohľadom lekára nasleduje to domáce. Je preto nevyhnutné pokračovať v cvičení aj v domácom prostredí – vykonávať tzv. gymnastiku tváre. Doteraz nebolo možné nijakým spôsobom zapisovať údaje a takmer v každom prípade dochádzalo k tvorbe synkinézy. Skúsenosti ďalej poukazujú na to, že pozerať sa do zrkadla a sledovať dané postihnutie môže u pacientov viesť k depresii. Spoločnosť FaceRehab ponúka riešenie, ktoré sleduje pohyby tváre pacienta a zapisuje údaje o progrese s použitím mobilnej aplikácie a hĺbkovej kamery, ktorá vytvára 3D obraz modelu tváre.
  3. PhoenixOrthosis – Cieľom maďarského startupu je uľahčiť život ľuďom, ktorí prekonali mozgovú porážku, a zároveň pomáha pri tom, aby bola ich rehabilitácia účinnejšia vďaka liečbe pretrvávajúcej patologickej strnulosti svalov. Ich riešenie uplatňuje revolučnú technológiu a pomáha čiastočne obnoviť chýbajúce funkcie otvárania svalov. Cieľom skupiny je, aby pacienti získali naspäť čo najskôr čo najvyššiu mieru kvality života pomocou nástroja, ktorý je možné naplno prispôsobiť potrebám jednotlivca.

Veľmi sa tešíme a sme hrdí na to, že na tejto významnej súťaži získal slovenský tím druhé miesto. Poskytuje riešenie na taký problém, ktorému sa doteraz venovalo menej pozornosti, ale je vidieť, že za pomoci modernej technológie je možné dosiahnuť aj v tejto oblasti veľmi dobré výsledky. Myslím si, že nezávisle od umiestnenia prináša každý projekt, ktorý bol zapojený do tejto súťaže, ďalšie benefity a pridanú hodnotu. Je dobré vidieť, že vedúci mladí inovátori regiónu reflektujú na problémy a ponúkajú svoje dobre navrhnuté riešenia, či už ide o zdravotnícku pomôcku, alebo konkrétnu službu. Táto súťaž je vynikajúca a jedinečná príležitosť na to, aby ukázali svoje vedomosti,” povedal Milan Varga, manažér DT IT Solutions Slovakia, EIT Health RIS Hub.

V EIT Health InnoStars pracujeme na tom, aby sme prispeli k dlhšiemu a zdravšiemu životu obyvateľov Európy. Jedným z kľúčov k dosiahnutiu tohto cieľa je, aby sme našli mladé talenty, ktoré vytvoria okrem iného aj vďaka našej podpore lekárske riešenia budúcnosti, a aby sme im pomohli vydať sa na cestu, ktorá sa začína inovatívnym nápadom a končí sa pacientmi prežívajúcimi zdravší, šťastnejší a dlhší život. Naším cieľom je, aby sme ich na tejto ceste sprevádzali, podporovali ich a mentorovali,” dodal Balázs Fürjes, výkonný riaditeľ EIT Health InnoStars.

EIT Health InnoStars Awards

V programe EIT Health InnoStars Awards, ktorý zorganizovali už štvrtý rok, získa každý vybraný tím 25 000 eur, individuálny mentoring a možnosť zúčastniť sa dvoch európskych výcvikových táborov (bootcampov). EIT Health organizuje pre vybrané tímy tri stretnutia, na ktorých dostanú možnosť overiť svoje produkty alebo služby u potenciálnych kupujúcich, investorov a partnerov. Po ukončení štvormesačného programu sa dostane do finále InnoStars Awards, ktoré sa koná v novembri, desať tímov a víťaz získa ďalších 25 000 eur. Tím, ktorý sa umiestni na druhom mieste, dostane 15 000 eur a tím, ktorý sa umiestni na treťom mieste, získa podporu 10 000 eur. Okrem toho získajú vybrané startupy možnosť prístupu do siete podporovateľov a investorov EIT Health’s Investor Network, EIT Health Living Labs a Test Beds Network.

Do súťaže o získanie ceny InnoStars sa môžu prihlásiť už registrované mikropodniky a malé podniky, spinoffy a startupy, ktoré disponujú prototypom alebo MVP (minimum viable product) a chceli by využiť materiálnu a mentoringovú pomoc. Okrem toho je cieľom EIT Health InnoStars aj snaha pomôcť víťazným startupom nájsť investorov a pomôcť im skrátiť čas potrebný na uvedenie obchodných nápadov na trh.


O EIT Health

EIT Health je nezisková organizácia a jedno z najväčších európskych verejno-súkromných partnerstiev v oblasti inovácií v zdravotníctve. EIT Health, ktorú tvorí približne 150 partnerov, je jedinečnou európskou sieťou špičkových spoločností, univerzít, výskumných a vývojových centier, ako aj nemocníc a ústavov. Úlohou EIT Health je vybudovať ekosystém, ktorý umožní rozvoj zdravotnej starostlivosti pre budúcnosť, aby európski občania mohli žiť dlhšie a zdravšie. EIT Health zdokonaľuje zručnosti zdravotníckych pracovníkov v celej Európe, investuje do najlepších európskych talentov a uľahčuje komercializáciu inovatívnych zdravotníckych produktov/riešení v rámci EÚ. Je to jedna z najväčších verejne financovaných iniciatív v oblasti zdravia, ktorú podporuje Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), orgán Európskej únie. Viac informácií nájdete na: www.eithealth.eu.

O EIT Health InnoStars

Zoskupenie InnoStars je jednou zo siedmich geografických oblastí EIT Health. Zahŕňa polovicu Európy vrátane Poľska, Maďarska, Talianska a Portugalska, ako aj ďalšie regióny zahrnuté do regionálnej inovačnej schémy EIT – pobaltské štáty, Chorvátsko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko, Grécko a Rumunsko. Ide o skupinu krajín, ktoré boli v Európskej hodnotiacej tabuľke inovácií (EIS) vyhodnotené ako mierni inovátori. InnoStars sa zameriava na podporu podnikania, inovácií a vzdelávania v oblasti zdravotnej starostlivosti, zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia v regióne a na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v oblasti inovácií, a regiónmi, ktoré sa rozvíjajú.

O programe regionálnej inovačnej schémy EIT (EIT RIS)

Regionálna inovačná schéma EIT (EIT RIS) bola vytvorená Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) s cieľom vyrovnať rozdiely medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v oblasti inovácií, a regiónmi, ktoré sa rozvíjajú. Program sa realizuje za účasti miestnych stredísk. V oblasti zdravotnej starostlivosti sa program vyvíja od roku 2016 a koordinuje ho EIT Health InnoStars. Program zahŕňa 14 stredísk EIT Health v 13 krajinách východnej, strednej a južnej Európy. Tieto strediská slúžia ako prístupové body k celoeurópskej sieti najlepších univerzít, spoločností a ich projektov. Cieľom programu je inkubovať regióny, v ktorých pôsobí, objavovať ich jedinečné inovačné bohatstvo a zapájať miestnych inovátorov do účasti na paneurópskych programoch a súťažiach.

Zdroj: Tlačová správa EIT Health