Webinár: Ochrana duševného vlastníctva pri vývoji softvéru (25.11.2020)

Súčasné inovácie sa čoraz viac spoliehajú na digitálne technológie a vývoj softvéru leží v ich centre, či už v čistej forme, ako to vidno pri blockchainoch a aplikáciách umelej inteligencie alebo v kombinácii s fyzickými zariadeniami, ako sú senzory IoT, lekárske prístroje, drony, roboty a ďalšie. Tento webinár predstavuje a vysvetľuje práva duševného vlastníctva (IP) súvisiace s inováciou softvéru.

Zameria sa najmä na:

  • autorské práva (copyright), pretože sa týka kódu a iných aspektov softvérového produktu
  • patenty, ktoré možno hľadať pre technické efekty vyvolané novými softvérovými algoritmami a riešeniami;
  • zapísané dizajny, ochrana nových a komerčne relevantných vizuálnych aspektov používateľských rozhraní;
  • obchodné tajomstvá, ktoré sa môžu pripojiť k súborom údajov, technikám kódovania a iným patentovaným aspektom vývoja softvéru.

Webinár sa bude konať 25.11.2020 o 10:00 v rámci projektu TETRA a bude bezplatný.

Lektor: Mr. Stéphane Ambrosini, Senior Associate and European Patent Attorney at Marks & Clerk (Luxembourg) LLP

Viac informácií a registrácia