Vízia pre budúcnosť európskych univerzít do roku 2030

Európska komisia vydala správu s názvom: “Towards a 2030 Vision on the Future of Universities in Europe”. V kontexte Oznámenie o európskom výskumnom priestore (ERA) táto správa stanovuje strategickú víziu európskych univerzít v oblasti výskumu a inovácií do roku 2030.

Správa zohľadňuje rôznorodú scénu európskych univerzít a zvažuje, do akej miery a ako by bolo možné najlepšie podporovať prebiehajúce transformácie univerzít prostredníctvom podpory EÚ.

Vízia stavia na európskych hodnotách, ako je rešpektovanie inštitucionálnej autonómie a akademickej slobody alebo vedecká a výskumná excelencie podporená využívaním investícií do základného výskumu a pod.

Celá správa je k dispozícii tu.

Zdroj: CZELO.cz