Čo bude nové v projektových zmluvách programu Horizont Európa

V budúcom rámcovom programe pre výskum a inovácie (2021-2027) Horizont Európa (HEU) príde k viacerým zmenám aj projektových zmluvách, tzv. grantových dohodách.

Grantová dohoda má byť viac “user-friendly”, viac vyladená a zjednodušená.

Pozrite si prehľad zmien a noviniek pre modelovú grantovú dohodu (Model Grant Agreement – MGA). Môže Vám v budúcnosti poslúžiť ako pomôcka pri príprave Vašich projektových návrhov pre HEU.

Ďakujem kolegovi Dušanovi Janičkovičovi (NCP NMPB) za zhrnutie