Webinár: Financovanie inovácií vo firmách – Horizont 2020 a Horizont Európa (9.12.2020)

SBA organizuje praktický seminár HORIZONT 2020 + HORIZONT EURÓPA, kde dostanete konkrétne rady z praxe v oblasti využitia týchto programov pre firmy, vrátane EIC Accelerator, EIC Pathfinder a kaskádových projektov.

ČO SA DOZVIETE?

  • čo nové prináša program Horizont Európa
  • EIC Accelerator/Pathfinder v Horizont Európa pre financovanie inovácií
  • o možnostiach KASKÁDOVÉHO FINANCOVANIA z Horizont 2020 pre vývoj, testovanie a uvedenie inovačných produktov na trh
  • akú formu podpory môžete získať od Slovak Business Agency

Viac informácií a registrácia