Pravidlá štátnej pomoci vo VaV popísané v praktickej príručke

Európska komisia pripravila a vydala v novembri praktickú príručku (nielen) pre výskumné organizácie na pomoc, ako správne v procese transferu technológií  využívať nástroje štátnej pomoci.

Táto praktická príručka je výsledkom vyše ročných diskusií medzi expertami a zástupcami rôznych oddelení EK ako poskytnúť výskumným organizáciám spoľahlivý návod vo forme  rozhodovacieho stromu v prípade, že je treba riešiť súlad prevádzaných aktivít so súčasnými pravidlami a reguláciami EÚ týkajúcimi sa štátnej pomoci (vo všetkých jej formách) v oblasti výskumu a inovácií.

Dokument má za cieľ slúžiť výlučne ako technická pomôcka pre ujasnenie stavu a nemá sa interpretovať ako právne záväzný dokument.

Stiahnite si: State aid rules in research, development & innovation – Addressing knowledge and awareness gaps among research and knowledge dissemination organisations: decision tree

Zdroj: ERA Portal Slovensko