Informačné brožúry budúcich výskumno-inovačných misií EÚ v programe Horizont Európa

Nové informačné brožúry určené na priblíženie budúcich výskumno-inovačných misií EÚ budú neoddeliteľnou súčasťou nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe (2021 – 2027). Ich cieľom je nájsť riešenia pre päť najväčších výziev, ktorým čelí celá európska spoločnosť.

Prehľadné informačné brožúry sú k dispozícii ku každej z 5 misijných oblastí, ktoré boli identifikované ako najpálčivejšie celospoločenské problémy súčasnosti.

  1. Rakovina,
  2. Zdravie pôdy a potraviny,
  3. Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá,
  4. Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody,
  5. Adaptácia na zmenu klímy vrátane transformácie spoločnosti.

Viac informácií 

Zdroj: SLORD