Program Erasmus+ dosiahol dohodu pre budúce obdobie 2021-2027. Bude mať rozpočet 26 miliárd

Európska komisia uvítala politickú dohodu, ku ktorej v súvislosti s novým programom Erasmus+ (2021 – 2027) dospel Európsky parlament a členské štáty EÚ. Trojstranné rokovania sa už skončili a teraz sa čaká na konečné schválenie znenia právnych textov zo strany Európskeho parlamentu a Rady.

Podpredseda Komisie Margaritis Schinas, zodpovedný za podporu európskeho spôsobu života, v tejto súvislosti uviedol: „Erasmus je najsymbolickejším programom Európy – skutočným klenotom európskeho projektu. Generácie mladých ľudí, ktorí sa na Erasme zúčastnili, stelesňujú podstatu nášho európskeho spôsobu života. Jednota v rozmanitosti, solidarita, mobilita, podpora Európy ako priestoru mieru, slobody a príležitostí. Vďaka dnešnej dohode sme pripravení na ďalšie, ešte početnejšie generácie Erasmu.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Vítam politickú dohodu o novom programe Erasmus+. Ide o jednu z našich hlavných iniciatív. Za posledné tri desaťročia podporila osobný, sociálny a profesijný rozvoj viac ako 10 miliónov ľudí – takmer polovica z nich sa zúčastnila v rokoch 2014 až 2020. Vďaka takmer dvojnásobnému rozpočtu na ďalšie programové obdobie sa teraz budeme usilovať o to, aby sme v nasledujúcich siedmich rokoch oslovili ďalších 10 miliónov.“

Erasmus+ je skutočným európskym úspechom, ktorý sa pravidelne spomína ako jedna z najúspešnejších iniciatív EÚ. Program sa od svojho vzniku v roku 1987 značne rozšíril. V súčasnosti pokrýva všetky sektory vzdelávania a odbornej prípravy od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a školského vzdelávania po odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých. Erasmus+ podporuje spoluprácu týkajúcu sa politiky v oblasti mládeže a zapojenie do športových aktivít.

S vyčleneným rozpočtom viac ako 26 miliárd eur, ktorý tvorí 24,5 miliardy eur v bežných cenách a dodatočné navýšenie o 1,7 miliardy eur v cenách za rok 2018, bude tento nový program nielen inkluzívnejší a inovatívnejší, ale aj digitálnejší a ekologickejší. Bude zohrávať kľúčovú úlohu pri budovaní európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 a zmobilizuje sektory vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v záujme rýchlej obnovy a budúceho rastu. Program poskytne študentom v Európe veľa nových príležitostí. Vďaka väčšej prístupnosti a flexibilnejším formátom mobility poskytne možnosti rôznorodejšej skupine študentov – vrátane tých, ktorí majú menej príležitostí, ako aj žiakov, ktorí sú teraz zahrnutí do programu mobility. Ponúkne nové možnosti spolupráce, podporí inovácie v oblasti tvorby učebných plánov, učenia sa a vyučovacích postupov a bude klásť dôraz na ekologické, ako aj digitálne zručnosti. Okrem toho Erasmus+ podporí nové hlavné iniciatívy, napr. iniciatívu „Európske univerzity“, pedagogické akadémie programu Erasmus, centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy a DiscoverEU.

Európsky parlament, členské štáty EÚ v Rade a Komisia dosiahli 10. novembra 2020 politickú dohodu o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a nástroji NextGenerationEU. Ako ďalší krok je teraz naliehavo potrebné prijať balík o viacročnom finančnom rámci (VFR) a ratifikovať rozhodnutie o vlastných zdrojoch. 

Po prijatí bude dlhodobý rozpočet EÚ spolu s nástrojom NextGenerationEU – dočasným nástrojom na obnovu Európy – najväčším stimulačným balíkom, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ: na obnovu Európy po pandémii COVID-19 sa vďaka nemu zabezpečí celkovo 1,8 bilióna* eur. Bude tak ešte ekologickejšia, digitálnejšia a odolnejšia.

Viac informácií:

Prevzaté z tlačovej správy EK