Program Horizont Európa dosiahol dohodu na rozpočte vo výške 95,5 miliardy eur

Dňa 11. decembra však bola dosiahnutá politická dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o programe Horizon Europe, ktorý bude vôbec najväčším nadnárodným programom podporujúcim výskum a inovácie.

Už v poradí deviaty rámcový program EÚ pre výskum a inovácie bude mať rozpočet vo výške približne 95,5 miliardy EUR na roky 2021 – 2027. Rozpočet už zahŕňa aj 5,4 miliardy EUR z Plánu obnovy (Next Generation EU) na podporu oživenia a zvýšenia odolnosti EÚ do budúcnosti, ako aj dodatočné posilnenie programu vo výške 4,5 miliardy EUR. Ak by sme porovnali rozpočet programu Horizon Europe s predchádzajúcim programom Horizont 2020 v stálych cenách, predstavovalo by to nárast rozpočtu o 30%.

Horizon Europe od nového roku nahradí program Horizont 2020 a nadviaže na podporu výskumnej a inovačnej excelentnosti a podporí špičkových výskumných pracovníkov a inovátorov. Práve oni sú motorom systémových zmien potrebných na zabezpečenie ekologickej, zdravej a odolnej Európy.

Program bude naďalej poháňať vedeckú excelentnosť, podporovať najlepšie talenty a mladých výskumníkov  pri rozširovaní ich vedomostí i zručností a posilní kolaboratívny výskum a technologické a priemyselné kapacity prostredníctvom tematických klastrov, ktoré sa zaoberajú celým spektrom globálnych výziev. Jeho novým prvkom budú výskumno-inovačné misie, ktoré sa budú zameriavať na ambiciózne, časovo vymedzené a dosiahnuteľné ciele, ktoré prinesú pozitíva celej európskej spoločnosti.

Racionalizácia počtu európskych partnerstiev v rámci Horizon Europe podporí širokú účasť partnerov z verejného a súkromného sektora, pokrývajúc kritické oblasti, ako sú energetika, doprava, biodiverzita, zdravie, potraviny a obehová ekonomika. Program tak so sebou prináša množstvo jedinečných príležitostí na financovanie a podporu rozsiahlych výskumno-inovačných aktivít.  

Zdroj: SLORD