Trendy v oblasti ľudských zdrojov: Ľudský prístup v digitálnom svete

Môže v dnešnom technologickom svete zostať spoločnosť „ľudská“? V dôsledku pandémie sa budúcnosť práce stala zo dňa na deň realitou. Zmenil sa náš pohľad na to, ako, kde a kedy môže byť práca vykonávaná efektívne. Pozrite si novú štúdiu Deloitte.

Je rozhodujúce, čo bude ďalej. Kým sa organizácie pripravujú na návrat do kancelárií, môžu sa zamerať na zmenu spôsobu samotnej práce. Využijú organizácie túto jedinečnú príležitosť? Alebo sa budú snažiť vrátiť do zabehnutých koľají a riskovať, že zaostanú?

V snahe vykročiť tým správnym smerom by mali spoločnosti vo svojich aktivitách zohľadniť vo vzťahu k zamestnancom tieto tri faktory:

  • Zmysel: Ako o zmysle iba nehovoriť, ale začleniť ho do každodennej práce a všetkých aktivít? Ako dať ľuďom priestor, aby zo seba mohli vydať to najlepšie? Ako pochopiť potreby jednotlivcov?
  • Potenciál: Ako maximálne využiť schopnosti ľudí a vytvoriť kultúru, kde je prenos poznatkov neoddeliteľnou súčasťou práce? Ako sa pripraviť na užšie spolužitie s technológiami, ktoré sa stanú súčasťou tímov?
  • Perspektívu: Ako súčasnú situáciu nevnímať ako hrozbu, ale ako príležitosť, ktorá povedie k lepšiemu a rýchlejšiemu rozhodovaniu? Ako si pri tom všetkom zachovať potrebnú transparentnosť?
10 trendov v oblasti ľudských zdrojov, ktoré ovplyvnia Slovensko. Zdroj: Deloitte

Stiahnite si celú štúdiu The social enterprise at work: Paradox as a path forward (PDF)

Zdroj: Deloitte