EU Industrial R&D Scoreboard 2020

V decembri 2020 boli zverejnené výsledky hodnotenia EU Industrial R&D Scoreboard 2020, ktoré hodnotí inovačnú výkonnosť priemyslu v EÚ a pomáha formovať politiky EÚ v tejto oblasti. Spoločnosti v EÚ už desiaty rok kontinuálne zvyšujú svoje investície do výskumu a vývoja. V roku 2019 investovali do výskumu a vývoja o 5,6% viac oproti roku 2018, kedy došlo k nárastu investícií v porovnaní s rokom 2017 o výške 4,7%. Tento rast je ťahaný najmä automobilovým, zdravotným sektorom a sektorom informačno-komunikačných technológií.

Jedným z úspešných príkladov je nemecká spoločnosť BioNTech, ktorá vedie priekopnícky vývoj jednej z prvých používaných vakcín proti ochoreniu COVID-19. Od svojich začiatkov ťažila z podpory EÚ v oblasti výskumu a vývoja v celkovej hodnote viac ako 108 miliónov EUR.

Spoločnosti EÚ v hodnotení vykazujú diverzifikovanú a silnú technologickú a priemyselnú základňu. V rebríčku najlepších 2 500 spoločností investujúcich do výskumu a vývoja na celom svete však stále zaostávajú za rýchlo rastúcimi spoločnosťami v oblasti informačno-komunikačných technológií a v oblasti zdravotníctva, ktoré sídlia v USA a Číne.

Spoločnosti z EÚ tvoria 14 z 50 najlepších podnikových investorov do výskumu a vývoja. Aj keď sa miera rastu výskumu a vývoja spoločností v EÚ (5,6%) zvýšila, je hlboko pod úrovňou ich čínskych (21%) a amerických partnerov (10,8%).

Hlavným cieľom hodnotenia je porovnávať výkonnosť priemyselných odvetví EÚ zameraných na inovácie s hlavnými globálnymi partnermi. Vydanie hodnotenia pre rok 2020 analyzuje 2 500 spoločností, ktoré investujú najväčšie sumy do výskumu a vývoja na svete v roku 2019. Hlavný rozdiel v prezentácii údajov v tomto vydaní hodnotiacej tabuľky sa týka nového zloženia EÚ po odchode Spojeného kráľovstva dňa 31. januára 2020.

Viac informácií: Hodnotenie EU Industrial R&D Scoreboard 2020

Prevzaté zo SLORD.sk