Prehľad aktérov výskumu a inovácií v Bruseli

Česká kancelária CZELO spracovala prehľad aktérov VaVaI, ktorí pôsobia v Bruseli. Jedná sa o novembrovú aktualizáciu zoznamu kontaktov na jednotlivé styčné kancelárie pre výskum, relevantné zastúpenie asociáciou (národných, európskych a medzinárodných), univerzít, výskumných ústavov a združenia, technologických platforiem, relevantných slovenských zastúpenia v Bruseli a európskych inštitúcií.

Okrem českých inštitúcií tu nájdete kontakty na:

 • Informal Group of R&D Liaison Offices – IGLO
 • Európske inštitúcie
  • Európsky parlament
  • Európska komisia
  • Výkonné agentúry Európskej komisie
 • Ďalšie európske subjekty, asociácie a zastrešujúce organizácie
 • Zastúpenie Európskych technologických platforiem
 • Národná zastúpenie a asociácie
 • Výskumné infraštruktúry

Stiahnite si publikáciu (aktualizácia november 2020)