Pozrite si záznam z oficiálneho spustenia programu Horizont Európa

Dňa 2. februára 2021 bol prostredníctvom online podujatia pod záštitou portugalského predsedníctva Rady EÚ oficiálne spustený program Horizon Europe. Ak ste nestihli oficiálne zahájenie programu, pozrite si jeho záznam.