Prehľad fungovania prostredia verejného obstarávania (aj na Slovensku)

Európsky projekt PRONTO zameraný na verejné obstarávanie inovácií predstavil súbor factsheetov pre krajiny Estónsko, Grécko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko.

Slovenský factsheet si môžete stiahnuť tu (PDF). Ostatné krajiny nájdete na stránke projektu PRONTO.

Ak Vás téma zaujíma dávam do pozornosti aj komparatívnu štúdiu “Benchmarking of national innovation procurement investments and policy frameworks across Europe” od PwC z októbra 2020, ktorá analyzuje prostredie verejného obstarávania EÚ aj detailné štúdie pre 30 európskych krajín vrátane Slovenska.