Uzávierka EIC Accelerator pre úplné návrhy je predĺžená

Návrhy, ktoré uspejú v krátkych návrhoch EIC Accelerator a dostanú možnosť pripraviť úplné návrhy návrhy budú mať predĺženú možnosť predloženia návrhu projektu do 16. júna 2021. Ostatné podmienky ostávajú nezmenené.

Pozrite si podmienky predkladania krátkych návrhov do EIC Accelerator.

Viac informácií o EIC Accelerator.

Zdroj: Access2EIC