Európska komisia upozorňuje na dôležité informácie k podaniu krátkych žiadostí EIC Accelerator (Aktualizované)

Výkonná agentúra Európskej komisie EISMEA oznamuje, že krátke návrhy podané po dnešnom termíne už nebudú môcť byť vyhodnotené tak, aby predkladatelia stihli prvý termín pre úplné návrhy. Krátke návrhy je však stále možné podávať.

Upozornenie: EIASME zároveň oznamuje, že of 22.6.2021 bude AI platforma pre predkladanie krátkych návrhov pozmenená. Preto, ak ste začali s prípravou návrhu, skontrolujte si novú štruktúru po tomto termíne.

Upravený oznam EISMEA (6.5.2021 podvečer):

Pôvodný oznam EISMEA (6.5.2021 ráno) – už neplatí (uvádzam len pre informáciu):