SIH spustil má otvorenú výzvu pre 2. kolo konvertibilných úverov

Slovak Investment Holding (SIH) otvoril výzvu pre malé a stredné podniky na zapojenie sa do 2. kola programu konvertibilných úverov SIH antikorona kapitál, v rámci ktorého bude SIH poskytovať konvertibilné úvery inovatívnym spoločnostiam. Uzávierka výzvy je 19.5.2021.

Program SIH antikorona kapitál (SIHAK) predstavuje konvertibilné úvery určené najmä tým spoločnostiam, ktoré sa financujú prostredníctvom rizikového kapitálu.

Cieľom programu je podporiť inovatívne podniky s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu. Úspešnými Záujemcami budú podniky disponujúce inovatívnym škálovateľným produktom alebo službou, ktoré majú potenciál významného rastu. Ich produkt alebo služba je ku dňu poskytnutia konvertibilného úveru preukázateľne funkčná. 

Finančný nástroj je financovaný zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a zo zdrojov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie EŠIF s alokáciou vo výške 16,7 mil. EUR.

Z týchto prostriedkov je 8,4 mil. EUR určených pre Bratislavský kraj a 8,3 mil. EUR pre zvyšné regióny SR.

Konvertibilné úvery budú poskytované so splatnosťou 18 až 36 mesiacov do maximálnej výšky 645 tis. EUR (pri 36 mesačnej splatnosti) a 714 tis. EUR (pri 18 mesačnej splatnosti). Minimálna výška poskytovaných úverov predstavuje 200 tis. EUR.

Výzva spolu s príslušnou dokumentáciou sa nachádza nižšie. Záujemcovia o implementáciu finančného nástroja musia doložiť potrebnú dokumentáciu špecifikovanú vo Výzve do konečného termínu 19.05.2021 23:59.

Viac informácií nájdete vo výzve.

Zdroj: SAPIE