Podcast: Ako preniesť nové nápady a inovácie do praxe? (rozhovor)

Duševné vlastníctvo predstavuje „majetok“, má teda rovnako ako materiálne veci aj určitú hodnotu, ktorú možno vyjadriť. Často predstavuje významný až dominantný prvok v podnikaní viacerých firiem. 

Mnohí ľudia však svoje duševné vlastníctvo nechránia dostatočne, a tak môžu prísť nielen o peniaze, ale najmä o určité prvenstvo či originalitu myšlienky, ktorá by im následne priniesla aj spoločenské uznanie. 

V najnovšom podcaste Veda na dosah sme sa rozprávali o ochrane duševného vlastníctva i o bezpečnom prenose nových riešení do komerčnej sféry. Hosťami boli Jaroslav Noskovič, vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva Centra transferu technológií (CTT) pri CVTI SR, Mária Pospíšilová, odborná pracovníčka v oblasti duševného vlastníctva a Ľubomír Kucka, odborný pracovník Strediska patentových informácií z CTT CVTI SR. 

V rámci svojej činnosti však poskytuje Centrum transferu technológií bezplatné služby aj podnikateľom či záujemcom o podnikanie, ktoré zahŕňajú konzultácie týkajúce sa duševného vlastníctva, rešeršných služieb či vyhľadávania partnerov pre výskum a vývoj. V prípade záujmu o niektorú zo spomínaných bezplatných služieb napíšte na ctt@cvtisr.sk. 

Vypočujte si rozhovor na Spotify:

Vypočujte si rozhovor na Youtube:

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie