EISMEA otvára výzvu pre EIC Transition a predlžuje uzávierku pre EIC Pathfinder

Výkonná agentúra EK pre EIC a MSP (EISMEA) otvorila výzvu pre výskumné projekty s inovatívnymi ambíciami (EIC Transition). Tiež oznamu, že kvôli technickým problémom predlžuje lehotu pre podanie projektov EIC Pathfinder do 25.5.2021.

EIC Transition

Výzvy EIC Transition v hodnote 100 miliónov EUR budú v roku 2021 financovať transformáciu výsledkov výskumu na inovačné príležitosti. Prvé výzvy sa zameriavajú na výsledky generované pilotnými projektmi EIC Pathfinder a projektmi Proof of Concept Európskej rady pre výskum (ERC) zamerané na vyspelé technológie a budovanie obchodných prípadov pre konkrétne aplikácie.

Viac informácií o výzve

EIC Pathfinder

Termín otvorenej výzvy EIC Pathfinder sa posúva do 25. mája do 17. hodiny. SEČ z dôvodu technických problémov.

Viac informácií