Europarlament odobril konečnú podobu programu Kreatívna Európa

Európsky parlament (EP) schválil definitívnu podobu nového programu Kreatívna Európa na roky 2021-2027 s historicky najvyšším rozpočtom na podporu kultúry a audiovizuálneho sektora v EÚ.

Program Kreatívna Európa, ktorého rozpočet sa v porovnaní s rokmi 2014-2020 a sumou 1,4 miliardy eur takmer zdvojnásobí, by mal do kultúrnych a kreatívnych odvetví v období 2021-2027 investovať približne 2,5 miliardy eur. Mal by pomôcť oživiť tento sektor postihnutý pandémiou ochorenia COVID-19.

Okrem navýšenia rozpočtu sa poslancom počas vyjednávaní o podobe programu so zástupcami členských štátov podarilo presadiť aj to, aby bol kladený väčší dôraz na témy v oblasti inklúzie a rovnosti žien a mužov. Zákonodarcovia zaistili osobitnú podporu aj pre súčasnú a živú hudbu, ktoré patria medzi odvetvia najviac zasiahnuté pandémiou a tiež vyššiu mieru spolufinancovania malých projektov zo strany EÚ.

Parlamentu sa podarilo presadiť, aby program povinne podporoval ženské talenty a umeleckú a profesionálnu kariéru žien, lebo ženy sú nedostatočne zastúpené v rozhodovacích pozíciách v kultúrnych, umeleckých a kreatívnych inštitúciách.

Zákonodarcovia sa počas plenárnej rozpravy zamerali na následky pandémie, ktorá uvrhla mnoho umelcov a kultúrnych pracovníkov do ťažkej situácie a viac ako kedykoľvek predtým zdôraznila potrebu ich podpory zo strany EÚ. Mnoho rečníkov sa zasadzovalo za väčšiu podporu kultúry a umenia z prostriedkov Únie.

V európskych kultúrnych a kreatívnych odvetviach pôsobí približne 3,8 percenta Európanov. Nová právna úprava vstúpi do platnosti okamžite po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Zdroj: TASR. Prevzaté z partnerskadohoda.gov.sk