Interaktívny diagram rozdelenia rozpočtu programu Horizont Európa

Celkový rozpočet rámcového programu Európskej únie pre výskum a inovácie, Horizont Európa, je 95,517 miliárd EUR na celé sedemročné obdobie (2021-2027). Pozrite si rozdelenie financií medzi jednotlivé oblasti programu.

Skladá sa zo základného balíka pre Horizont Európa a ďalších 5,4 miliárd EUR z Plánu obnovy Next Generation EU. Interaktívny diagram ukazuje rozdelenie celkového rozpočtu medzi piliere programu Horizont Európa a ich príslušné programové časti.

Diagram si môžete pozrieť na stránke ERA Portal Austria tu.

Zdroj: ERA Portal Austria. Prevzaté zo SLORD.sk