EIT Manufacturing podporí MSP až do 150 tisíc v rámci výzvy SME Transform (Webinár 15.7.2021)

Ste európskym MSP a plánujete transformáciu svojich výrobných liniek alebo výrobných systémov? Do konca septembra je vyhlásená výzva, kde EIT Manufacturing podporí firmy v rámci výzvy za 1 mil. eur.

Viac informácií o výzve

Bude sa konať aj špecifický workshop: 15 júla o 12:00 (prostredníctvom MS Teams)

  • 12:00 – 12:10 Welcome and Introduction, Johannes Hunschofsky, Managing Director CLC East
  • 12:10 – 12:15 Overview of Business Creation in 2021, Jasmina Popovska, Business Creation Manager CLC East
  • 12:15 – 12:30 SME Transform Call 2021, Farugh Ebrahimpur, Senior Business Creation Manager CLC North
  • 12:30 – 12:55 Q&A Session
  • 12:55 – 13:00 Closing remarks