Online kurzy o obehovom hospodárstve – bezplatne a v slovenčine

Projekt “CICLO – Boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor fOrce” spúšťa platformu v slovenčine a kurzy v oblasti obehového hospodárstva, recyklácie, a ekologizácii.

Registráciu nájdete na: https://ciclo-project.eu/sk/registrirajte-se/ Pozývame všetkých, ktorých daná téma zaujíma, aby sa zaregistrovali a využili materiály, ktoré sú k dispozícii zdarma. Materiály je možné použiť kdekoľvek, postupovať vlastným tempom a v čase, ktorý vyhovuje konkrétnemu užívateľovi. Po absolvovaní kurzu účastník získa základné pracovné znalosti v obehovom hospodárstve. Na CICLO platforme sa nachádza nasledovných 8 modulov:

  1. Cirkulárna ekonomika, čo to vlastne je?
  2. Riadenie recyklácie
  3. Opätovné použitie a obnova materiálov
  4. Od výrobku k službe
  5. Osobné zručnosti pre obehové hospodárstvo I a zručnosti v 21. storočí
  6. Mäkké zručnosti obehovej ekonomiky II
  7. Osvedčené postupy v cirkulárnej ekonomike a pracovné príležitosti
  8. Ako pristupovať k prechodu na ekologickejšie systémy

Po ukončení kurzu ponúka CICLO možnosť používateľom získať certifikáciu podľa Európskeho kvalifikačného rámca (EQF). CICLO môže byť zahrnuté do vzdelávacích a iných služieb ponúkaných poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy (VET), strediskami odbornej prípravy všeobecne, inštitúciami vyššieho vzdelávania a otvorenými školami, ako stakeholdermi z oblasti trhu práce EÚ, mimovládnych organizácií, MSP a verejných služieb, ktorým poskytuje kurz na zvýšenie kvalifikácie a tým aj zlepšenie prístupu na trh práce pre dlhodobo nezamestnaných a nízkokvalifikovaných pracovníkov. Práve s týmto cieľom pripravuje CICLO balíček pre adaptáciu a politiky (e-book) so špecifickými usmerneniami pre stakeholderov, ako integrovať CICLO tréningový balíček do ich bežných tréningových aktivít, ako ho používať ako VET komponent a ukázať možnosti, ako môžu byť moduly akreditované na základe ECVET.

Pre viac informácií sledujte:

Zdroj: Tlačový správa projektu CICLO