Príručka k plánom rodovej rovnosti pre projekty Horizont Európa

Niektoré kategórie právnických osôb, ktoré sa uchádzajú o program Horizont Európa, musia mať zavedený plán rodovej rovnosti (GEP) alebo ekvivalentnú stratégiu, aby boli oprávnené na financovanie.

Táto príručka je určená pre tieto organizácie, aby splnili kritérium oprávnenosti podľa GEP. Príručka vychádza z existujúcich materiálov, osvedčených postupov a zdrojov, ktoré podporujú rodovú rovnosť vo výskume a inováciách.

Stiahnite si príručku