Výzva na žiadosti na poukazy na duševné vlastníctvo bola predĺžená aj na mesiac október 2021

Ešte stále je čas na využitie možnosti ušetriť až do 1500€ za podanie prihlášky ochrannej známky a/alebo dizajnu.

Viac o poukazoch na duševné vlastníctvo v rámci výzvy European Union Intellectual Property Office – EUIPO sa dočítate tu.