Webinár: Ako nájsť zákazníkov a pripraviť stratégiu vstupu na trh (21.10.2021)

Ďalší zo série skvelých bezplatných webinárov pre akceleráciu startupov, tentokrát na tému definovania zákazníkov a vstupu na trh, organizuje iniciatíva TETRA online už 21. októbra o 15:00.

Webinár začne diskusiou o dôležitosti premýšľania o stratégii vstupu na trh už na začiatku cyklu vývoja technológie, produktu alebo služby. Dozviete sa, ako identifikovať vašich prvých možných používateľov, nadviazať spoluprácu s priemyselnými partnermi a ako prísť na spôsoby, ako od nich získať viac informácií. V druhej časti sa zameriame na špecifiká tvorby value proposition a dôležitosť budovania komunikačnej stratégie na vytváranie povedomia. Webinár bude ukončený návrhmi praktickými cvičeniami, ktoré vám neskôr umožnia nadviazať na získané znalosti.

Čas konania: 21. októbra 2021, 15:00-16:30

Program:

• What is product market fit and when to start thinking about it?
• Introduction to design thinking methodology and the importance of speaking to the market.
• Finding your targets and getting insights.
• Crafting value propositions and communication strategy.
• Taking first steps in validation

Viac informácií a bezplatná registrácia: Finding customers and getting your go-to market strategy off the ground