Slovensko je jedna z najúspešnejších nových členských krajín v BBI JU – iniciatíve EK pre biohospodárstvo

Iniciatíva Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), spustená v rámci programu Horizont 2020 bola pre slovenské organizácie veľmi úspešná. Pozrite sa na infografiky jednotlivých krajín, ktoré prezentujú vplyv projektov financovaných spoločným podnikom pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály.

Pomocou kľúčových čísiel zdôrazňujú, ako program posunul dopredu obehové hospodárstvo založené na biologických materiáloch v celej Európe. Vďaka úspechom BBI JU sa Európa zaradila medzi svetových lídrov v oblasti biohospodárstva.

Infografiky v sebe zahŕňajú kľúčové údaje o príjemcoch podpory, projektoch a žiadostiach o financovanie, čím ukazujú význam iniciatívy pre biohospodárstvo jednotlivých krajín. 1 055 príjemcov zapojených do projektov so svojimi špecifickými odbornými znalosťami a know-how významne prispieva k rozvoju obehového hospodárstva založeného na biomateriáloch vo svojej krajine. Tieto organizácie svojou neúnavnou prácou formujú nielen biohospodárstvo vo svojom regióne, ale prispievajú aj k plneniu cieľov Európskej zelenej dohody a k pokroku celého európskeho biohospodárstva.

Slovensko v BBI JU (2014-2020)

Slovensko má obrovský potenciál pre udržateľné využívanie biomasy. Malé a stredné podniky sa aktívne zapájajú do projektov financovaných zo zdrojov BBI JU. Práca slovenských príjemcov sa sústreďuje najmä okolo tvorby ekologických chemikálií a udržateľných obalov. Rozvoj biopriemyslu na Slovensku poskytuje významné príležitosti pre diverzifikáciu príjmov prvovýrobcov, najmä v sektore poľnohospodárstva a lesníctva.

Slovensko je krajinou strednej a východnej Európy s tretím najvyšším počtom príjemcov. Slovensko dokázalo získať celkovo 21,7 mil. EUR z prostriedkov BBI JU. Bolo zastúpené v 9 projektoch.

Viac informácií nájdete tu.

Infografiku Slovenska si môžete pozrieť tu.

Prevzaté zo SLORD