Novinky Horizont Európa: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír (podujatia a výzvy)

Pozrite sa na súhrn informácii relevantných pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír v rámci programu Horizont Európa a v tematicky relevantných EIT KIC.

Podujatia

  • 30.11.2021 13:00 do 14:30h – EIT Manufacturing Hub Slovakia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave organizuje workshop. Registrácia.
  • 29.11. – 01.12.2021 – Horizon Europe Info Days – Informačné dni pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír organizovane EK, viac informácii na linku
  • 30.11. – 02.12.2021 – EIT Manufacturing Summit 2021viac informácii na linku
  • 30.11.2021 10:00 – 12:00h – FIT-4-NMP training in advance of Horizon Europe Digital & Industry Brokerage Event, viac informácii o tréningu na linku

Výzvy na podávanie projektových návrhov a iné

V poslednom období zaznamenávajú žiadatelia podávajúci projektové návrhy do programu Horizont Európa technické problémy s portálom Funding & Tender Opportunities, zopár tipov ako znížiť pravdepodobnosť technických problémov si môžete precitať tu.

Prehľad pripravila Erika Hlavatá, Národný kontaktný bod pre Horizont Európa.