EIC hľadá koučov pre najperspektívnejšie európske tech startupy

Európska rada pre inovácie (EIC) má otvorené vyjadrenie záujmu o pozíciu experta na pomoc firmám, ktoré boli vybrané v rôznych oblastiach EIC a ňou financovaných inovačných projektov.

Deväťdesiatpäť percent neúspešných inovácií pochádza zo zlej stratégie a manažmentu. Pre EIC je koučing prostriedkom na zvýšenie šancí na úspešné dokončenie inovačných projektov. Biznis koučing umožní rozvíjať a úspešne implementovať stratégie rastu založené na úspešnej účasti v programe Horizont Európa.

EIC biznis koučovia musia mať aspoň päť rokov preukázanej odbornej praxe:

  • ako podnikateľ alebo člen hlavného tímu rozvoja podnikania v startupe/MSP
  • ako investor alebo poradca predstavenstva, ktorý pomáha začínajúcim podnikom/MSP rozvíjať nové podnikanie
  • vo výkonnom manažmente, zodpovedný za začatie nového podnikania a obsluhu nových trhov
  • získavanie kapitálu a vysoko rizikové investície pre priemyselné inovácie
  • koučing/mentoring vrcholového manažmentu pre rozvoj podnikania
  • demonštrovanie praktických skúseností s rýchlym rastom
  • riešenie problémov výkonného manažmentu v ranom štádiu MSP
  • preukázanie osobnej siete medzinárodných kontaktov s podnikmi a trhmi

Viac informácií: Call for expression of interest for establishing a list of EIC business coaches