Novinky z EIT Manufacturing Hub Slovakia

Slovenské zastúpenie prináša podujatia, nové informácie, výzvy a zhrnutia zo sveta EIT Manufacturing a EIT Manufacturing Hub Slovakia.

Podujatia
EIT MANUFACTURING SUMMIT 2021  30.11.-2.12.
Druhý ročník EIT Manufacturing Summit bol hybridným podujatím a uskutočnil sa medzi 30. novembrom a 2. decembrom 2021, na ktorom sa stretli účastníci z priemyslu, akademickej obce a výskumu, ako aj podnikatelia a tvorcovia politiky, počas troch dní diskusií o európskom výrobnom sektore.
Viac informácií k podujatiu tu: 
https://www.eitmanufacturing.eu/news-media/news/happening-now-eit-manufacturing-summit-2021/

FORUM EIT MANUFACTURING AND PRODUTECH (PORTUGAL)  3.12.2021
EIT Manufacturing a Produtech Vás pozývajú na fórum, ktoré je spoluorganizované s cieľom diskutovať o hlavných výzvach, trendoch a príležitostiach pre toto odvetvie na národnej aj medzinárodnej úrovni. Rečníci na vysokej úrovni sa osobne zúčastnia tohto podujatia, ktoré sa uskutoční na medzinárodnom veľtrhu strojov, zariadení a služieb.
Program a registrácia: here.

CYBERSECURITY in MANUFACTURING  7.- 8.12.2021
Nové digitálne technológie znamenajú aj nový typ výziev. Online podujatie bude obsahovať informácie ako ochrániť vašu firmu alebo organizáciu pred kybernetickými hrozbami. Webinár je súčasťou série Tuesdays from Future.
Registrácia na webinár: https://zoom.us/webinar/register/WN_O7EqrByrQwC43bVYYfacBg

CIRCULAR ECONOMY MEETUPS IN WESTERN BALKAN COUNTRIES  30.11. a 2.12.2021
V spolupráci s Belehrad Metropolitan University a Ss. Cyrila a Metoda v Skopje sa uskutočnili dve stretnutia pre krajiny Balkánu. Témy sa týkali cirkulárneho hospodárstva, ktoré sú rovnako dôležité pre regionálnych aktérov a EÚ.
Viac informácií tu: 
https://eitrawmaterials.eu/circular-economy-meet-ups-in-western-balkan-countries/

BUDAPEST & BERLIN INNOVATION DAY  3.12.2021 
EIT Digital je popredná európska organizácia pre digitálne inovácie a podnikateľské vzdelávanie, ktorá poháňa digitálnu transformáciu Európy tým, že prináša na trh prelomové digitálne inovácie a startupy. Deň inovácií 2021 spája ekosystémy EIT Digital Budapest a Berlin Nodes s cieľom prezentovať súčasné trendy a príležitosti v oblasti digitálneho blahobytu vo svete po pandémii. EIT Digital Budapest – Berlin Nodes hrdo spájajú svoje sily a majú to potešenie pozvať vás na toto online podujatie.
Registrácia tu: REGISTER HERE

EIT RAW MATERIALS AT E-WASTE WORLD 2021 30.11.-1.12.2021
EIT Raw Materials predstavili príležitosti na inovácie, vzdelávanie a podnikanie v rámci európskych priemyselných ekosystémov. EIT Raw Materials s partnermi diskutovali o udržateľných riešeniach pre globálne konkurencieschopnú a odolnú budúcnosť Európy.
Viac na:  https://www.ewaste-expo.com/

CO-VERSATILE WEBINAR SERIES  2.12 a 9.12.2021
Počas štyroch online otvorených workshopov budete mať jedinečnú príležitosť vypočuť si prvé výsledky a získané výsledky projektu CO-VERSATILE, ako aj zúčastniť sa diskusií o kľúčových témach relevantných pre európsky výrobný priemysel.
Pridajte sa 18. a 25. novembra, 2. a 9. decembra.
Registrácia na webináre: Register now

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY VERIFICATION WEBINAR  13.12.2021
EIT Manufacturing, EIT Raw Materials, EIT Digital, EIT Climate KIC, EIT Food a EIT Urban Mobility vytvorili komunitu EIT Circular Economy. Cieľom je posilniť spoluprácu medzi inovačnými komunitami pre klimaticky neutrálnu Európu.
Registrácia na webinár: https://zoom.us/webinar/register/WN_rR1t82FuSHayug5tFucZBw


Výzvy

EIT HEI INITIATIVE CALL 2  7.- 10.12.2021
Tím EIT oznamuje spustenie druhej výzvy na predkladanie návrhov HEI Initiative. Cieľom výzvy je podporiť inštitúcie vysokoškolského vzdelávania odbornými znalosťami a koučingom, prístupom k inovačnému ekosystému EIT a financovaním, čo im umožní vypracovať inovačné akčné plány dopĺňajúce potreby jednotlivých inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Online webináre vám dajú návod ako postupovať pri predkladaní akčných plánov. Vyberte si preferovaný dátum a zaregistrujte sa na jednu z bezplatných informačných webinároch pred uzávierkou:
https://www.eitmanufacturing.eu/news-media/events/register-for-one-of-the-free-hei-initiative-info-sessions/

EIT MANUFACTURING GREEN & SOCIALLY SUSTAINABLE MANUFACTURING – STARTUP ACCELERATION CALL
New European Bauhaus transformation, spoločenstvo EIT hľadá najinovatívnejšie podniky, ktoré budú poháňať udržateľnú zmenu miest, priemyslu, klímy, potravín, blahobytu a celkovej kvality života s cieľom podporiť ich obchodný rast a pomôcť im stať sa medzinárodnými hráčmi. Žiadosti podávajte do 17.12. 23:59.
Viac na: https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/eit-community-booster/

EIT FOOD FUNDING 
Nová výzva na financovanie inovácií v oblasti potravinárskeho priemyslu je otvorená pre všetkých. Za posledných päť rokov spustilo EIT Food sériu výziev na financovanie inovácií, ktoré boli otvorené pre súčasných členov našej komunity. To viedlo k množstvu vplyvných iniciatív a projektov, ktoré skutočne menia agropotravinársky priemysel.
Predkladanie návrhov do 14.1.2022, 23:59
Viac informácií tu: https://www.eitfood.eu/projects/eit-food-call-for-proposals-2022

EIT CLIMATE-KIC INNOVATION 2022 – DEADLINE EXTENDED
Pozývame našu komunitu, vrátane všetkých nových organizácií, ktoré by sa chceli pripojiť a pripravia návrhy projektov. Cieľom výzvy je podporiť inovátorov, výskumníkov, vedcov a odborníkov, aby spojili svoje sily v projektoch, ktoré prinesú inovatívne riešenia na európsky trh.
Aktualizovaný termín na predkladanie ponúk: 2.12.2021 do 18:00
Viac informácií tu: https://www.climate-kic.org/get-involved/apply-for-a-grant/

EIT DIGITAL MASTER SCHOOL
EIT Digital Master School je otvorený pre všetkých študentov, ktorí sa chcú naučiť, ako premeniť technológiu na podnikanie. Vyberte si dve univerzity v dvoch rôznych európskych krajinách a vytvorte si učebné osnovy na mieru, ktoré spájajú technickú kompetenciu s budovaním zručností v oblasti inovácií a podnikania. Prvý ročník sa zameriava na zvládnutie základov, získanie základov v obchode a manažmente ako premeniť technológiu na úspešný podnikateľský plán. Váš druhý rok zahŕňa stáž vo firme alebo výskumnom ústave a dokončenie diplomovej práce. Absolventi získajú tituly z dvoch univerzít a certifikát udelený Európskym inovačným a technologickým inštitútom.
Bližšie informácie o štúdiu a podávanie žiadostí tu: https://www.eitdigital.eu/


Udialo sa v mesiaci november

EIT MANUFACTURING RIS HUBS AS INNOVATION ENABLERS  24.11.2021
Cieľom online podujatia bolo dať do povedomia informácie ako kontaktné body EIT Manufacturing RIS Hubs fungujú ako realizátori inovácií v krajinách RIS, ako vám pomôžu spolupracovať s komunitou EIT Manufacturing a ako by ste mohli využiť príležitosti, ktoré centrá RIS poskytujú. Podujatie sa zameralo na tri hlavné témy: realizácia inovačných projektov v krajinách RIS, spolupráca s miestnymi a národnými autoritami a zavádzanie vzdelávacích aktivít podporujúcich inovácie.

EIT MANUFACTURING AND SLOVAK MINISTRY OF ECONOMY SIGN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TO STRENGTHEN INNOVATION CAPACITY IN SLOVAKIA  23.11.2021
EIT Manufacturing  podpísalo Memorandum o porozumení s Ministerstvom hospodárstva SR. Týmto dokumentom obe strany formalizujú svoje plány na spoluprácu a spojenie svojho úsilia o to, aby bol slovenský výrobný ekosystém v budúcnosti ešte viac  inovatívny a konkurencieschopný.
Tlačová správa:
https://www.eitmanufacturing.eu/wp-content/uploads/2021/11/24NOV2021-EIT-Manufacturing-and-Slovak-Ministry-of-Economy-sign-Memorandum-of-Understanding_EN.pdf

2ND GAIA-X SUMMIT 18.-19.11. 2021
Druhý online European cloud solution, Gaia-X sa konal 18. a 19. novembra. EIT Manufacturing je členom Gaia-X a bol zlatým sponzorom samitu.
Tlačová správa tu: https://www.gaia-x.eu/news/gaia-x-2021-summit-now-concludes

EIT AWARENESS DAY WESTERN BALKANS 15.11.2021
Neformálne a interaktívne podujatie, na ktorom účastníci dostali informácie o EIT a jeho znalostných a inovačných spoločenstvách (KIC) v inovačnom ekosystéme. Oboznámili sa s činnosťami na západnom Balkáne a prieskumom na potenciálne oblasti spolupráce s EIT a KIC. Zúčastnili sa jednotlivci a organizácie zo všetkých strán vedomostného trojuholníka (priemysel, výskum, vzdelávanie, občianska a spoločnosť) a aktívne sa zapojili do diskusií.

X-KIC: TESTBEDS 2022  
Cieľom Digital Testbeds Cross-KIC bolo vyhodnotiť súčasný stav digitalizácie v sektore surovín v oblasti E-Drives a identifikovať oblasti s vysokým potenciálom pre zlepšenia založené na digitalizácii a nastaviť vhodné prípady použitia.
Viac informácií tu: 
https://eitmanufacturing.us20.list-manage.com/track/click?u=9962cda0b7eadc959b7ee087d&id=f5373fc475&e=0d2a717959


AGORA – SOCIÁLNA SIEŤ EIT MANUFACTURING
AGORA je nová sociálna sieť a otvorená inovačná platforma pre našu celoeurópsku výrobnú komunitu. Platformu vám prináša EIT Manufacturing, inovačné spoločenstvo v rámci Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT). Agora je Vaša príležitosť nadviazať kontakt s paneurópskou komunitou zameranou na inovácie v oblasti výroby.
Staňte sa súčasťou EIT Manufacturing komunity: https://agora-eitmanufacturing.eu/

Cieľom EIT Manufacturing Hub Slovakia je vytvoriť inovačnú mapu, ktorá bude prezentovať zručnosti a silné stránky slovenského inovačného ekosystému, vytvárať dialógy s ďalšími Hubmi v rámci ostatných inovačných komunít EIT, aby sme zvýšili informovanosť o EIT na Slovensku.

Informácie pripravil EIT Manufacturing Hub Slovakia