Historicky najväčšie kolo financovania z EIC Accelerator rozdelí 627 miliónov eur

Európska komisia vybrala 99 startupov, ktoré získajú 627 miliónov z prostriedkov EÚ, ktoré im pomôžu uviesť ich sľubné technológie na trh. Vybrané spoločnosti získajú granty a/alebo kapitálové investície podľa svojich potrieb až do výšky 17,5 milióna eur.

V tejto výzve neuspela žiadna slovenská firma (informácia o úspešnej slovenskej firme z predchádzajúceho júnového kola). Prvý projekt EIC Accelerator so zmiešaným financovaním (grant a investícia) získala česká firma MIWA Technologies.

Firmy boli vybraté v rámci prísneho hodnotiaceho procesu zavedeného v rámci programu Horizont Európa, ktorý zahŕňal fázu skríningu nápadov, následné posúdenie úplnej žiadosti externými odborníkmi a pohovorom s porotou skúsených investorov a podnikateľov. Tu je niekoľko príkladov inovatívnych projektov, ktoré získajú podporu:

  • MIWA (spoločnosť MIWA Technologies z ČR) – vyvíja inteligentné opakovane použiteľné obaly, ktoré minimalizujú odpad.
  • mCUBE (spoločnosť Epigene Labs SAS z Francúzska) – platforma, ktorá urýchľuje objavovanie liekov na základe údajov, identifikáciu biomarkerov a výber pacientov – s cieľom rýchlejšie poskytnúť lepšiu liečbu pacientom s rakovinou.
  • CO2TEXTILE (spoločnosť CO2BioClean GmbH z Nemecka) – vývoj novej technológie na výrobu 100% biologicky odbúrateľných textilných vlákien z emisií CO2.
  • DAC (spoločnosť DAC Sp.z.o.o. z Poľska) – nová technológia chladenia, ktorá na prenos energie využíva vzduch namiesto toxických HFC (fluorouhľovodíkov), čím sa znižuje CO2 o 50 %.
  • .lumen (spoločnosť SC DOTLUMEN SRL z Rumunska) – vývoj okuliarov pre nevidiacich s technológiou na pochopenie prostredia a poskytnutie spätnej väzby pomocou zvuku a impulzov.

Ďalšie informácie:

Prevzaté z tlačovej správy EK