Prehľad záznamov z podujatí 2021 k programu Horizont Európa

Európska komisia a ďalšie organizácie počas roka pripravili pre záujemcov viacero užitočných webinárov, ktoré im môžu pomôcť pri hľadaní partnerov, písaní projektového návrhu a môžu im pomôcť aj v ďalších oblastiach súvisiacich s podávaním a implementovaním projektu.

V prípade záujmu si môžete pozrieť niektorý z nasledovných video-záznamov z podujatí realizovaných v roku 2021:

Prevzaté zo stránky Kancelárie Horizontu. Kontakty na príslušné NCPs v SR