Webinár: Panoráma európskych podporných nástrojov pre vstup na ázijské trhy (25.2.2022)

Ste európsky agro-potravinársky MSP s ambíciou exportovať na trhy Japonska, Vietnamu a Južnej Kórey? Na webinári spoluorganizovanom Bioeconomy Clustrom v rámci projektu F2F Health Matters sa dozviete viac o existujúcich (bezplatných) nástrojoch, ktoré poskytuje EÚ pre MSP pri vstupe na tieto trhy. Podujatie je určené účastníkom zo všetkých krajín EÚ.

Termín konania: 25.2.2022 v čase 9.00 – 11.00 CET

Miesto konania: online

Jazyk podujatia: anglický

Program:

  • IPR South Asia Help Desk – bezplatná podpora pre MSP v EÚ v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva v krajinách juhovýchodnej Ázie.
  • Enterprise Europe Network – poradenstvo v oblasti európskeho práva, rozvojová pomoc pre projekty v oblasti inovácií a internacionalizácie.
  • Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom – podpora všetkých foriem priemyselnej, obchodnej a investičnej spolupráce medzi EÚ a Japonskom.
  • F2F Health Matters – európsky projekt poskytujúci podporu pre vstup na trhy vybraných ázijských krajín (Vietnam, Japonsko, Južná Kórea) – s možnosťou zapojenia slovenských MSP!
  • Interaktívna diskusia

Registrácia  je možná najneskôr do 24.2.2022. Viac informácií o podujatí.