Jarná edícia V4 Tréningu pre projektových manažérov

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) v spolupráci so svojimi partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky (CZELO, PolSCA a NRDIO) organizuje v poradí už 11. edíciu V4 Tréningu pre projektových manažérov. Prihlásiť sa je možné na stránke SLORD do 21. februára 2022.

Jarná edícia tréningu sa bude konať v pondelok, utorok a vo štvrtok v dňoch 28., 29. a 31. marca 2022, vždy o dĺžke pol dňa. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situácia sa opäť uskutoční online.

Hlavnou ambíciou tréningu je zvýšiť odborné kapacity projektových manažérov, a to poskytnutím cielených informácií s pridanou hodnotou z Bruselu, rozšírením povedomia o politickom kontexte európskeho výskumu a o programoch a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizon Europe.

Účastníci budú mať tiež možnosť nadobudnúť užitočné kontakty na pracovníkov Európskej komisie, ďalších kľúčových európskych stakeholderov, projektových manažérov z V4 a EÚ a mnoho ďalších zástupcov, ktorí pôsobia v Bruseli.

Viac informácií a prihlasovanie (SLORD)