Podcast GrantUP rozhovor | Peter Beňo: Personálne náklady – obľúbená aj problémová kategória. Ako na ne?

V epizóde sa budeme baviť o obľúbenej kategórii nákladov v projektoch, ktorými sú mzdy, inými slovami personálne náklady. Ako to však býva, každá minca má dve strany a táto kategória so sebou počas implementácie zároveň nesie mnoho problematických častí a otázok. Tie si treba vyjasniť predtým, ako nastanú zistenia auditu, prípadne ešte horšie, korekcie v podobe vrátenia peňazí.

Vyhnite sa zbytočným problémom, ktoré môžu vzniknúť pri plánovaní a vyplácaní odmien z projektov. Vypočujte si 33. epizodu podcastu grant UP. Hosťom je Peter Beňo, expert na financie projektov podľa pravidiel Horizont Európa (CVTI SR).

V podcaste sa dozviete:

  • Čo v rámci projektov môžeme považovať za personálne náklady a čo tam nepatrí?
  • Ako správne vyplatiť živnostníkov, majiteľov firiem bez nároku na mzdu a ďalšie situácie?
  • Čo považovať za oprávnené v rámci vyplatenia odmeny a kedy je oprávnený 13. a 14. plat?
  • Aký je správny postup pri výpočte mzdy pre projekt?
  • Od kedy si evidovať odpracovaný čas už v dňoch, nie hodinách ako tomu bolo „po starom“?
  • Aké sú najčastejšie chyby, problémy a zistenia auditu pri personálnych nákladoch?
  • Prečo si nemôžete neúmerne nafúknuť mzdu, resp. sadzbu pre účely projektu?
  • Ako prebieha audit personálnych nákladov, čo sa kontroluje a čo očakávať?

Vypočujte si aj ďalšie diely podcastu a pozrite si pekne spracované články na portáli GrantUP.