Nová príručka k predkladaniu návrhov EIC Accelerator

Príručka pre žiadateľov do programu EIC Accelerator bola doplnená k 9. februáru 2022 o nové aktualizácie. Tie sa týkajú predovšetkým vysvetlení procedúr Rebuttal a Complaint, vymedzenia grantovej a investičnej zložky a tematické špecifikácie pre rok 2022.

Prostredníctvom Rebuttal a Complaint sa môžu žiadatelia buď vyjadriť k hodnotiacej správe, alebo na hodnotenie podať (za určitých podmienok) sťažnosť.

Ďalej sa upravuje príručka o lepšie vymedzenie grantovej a investičnej zložky financovania projektov, informácie o uzávierkach a tematických Challenges v roku 2022.

Stiahnite si príručku tu (PDF)

EIC Accelerator je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál. Ponúka granty na hlavnú fázu inovačného projektu (predvádzanie, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna) a investície vstupom do základného kapitálu na globálny predaj (až do 15 miliónov eur). Viac o schéme EIC Accelerator (InnoNews).