SBA opäť otvára inkubátor NPC

Kancelária v biznis centre a k tomu balík služieb – mentoring s expertom z praxe, konzultácie na všetky biznis témy, networking, pravidelné meranie a hodnotenie progresu podnikania. SBA obsadzuje miesta v PODNIKATEĽSKOM INKUBÁTORE v Bratislave.

Inkubátor NPC – fyzické členstvo

  • Určené pre MSP do troch rokov od založenia.

Získajte moderné kancelárske priestory v biznis centre a k tomu balík služieb. Poskytneme vám nonstop prístup do priestorov po dobu maximálne troch rokov s možnosťou využitia internetu či multifunkčného zariadenia.

K tomu neobmedzené networkingové príležitosti, mentoring s expertom z praxe a množstvo konzultácií na biznis témy, ako sú účtovníctvo, marketing, financie a pod., a k tomu, samozrejme, pravidelné meranie a hodnotenie progresu vášho podnikania.

Inkubátor NPC – virtuálne členstvo

  • Určené pre MSP do troch rokov od založenia, ktoré nemajú záujem o fyzické priestory inkubátora NPC.

Získajte virtuálny online priestor a balík podporných služieb, ako sú neobmedzené networkingové príležitosti, mentoring s expertom z praxe a množstvo konzultácií na biznis témy, ako sú účtovníctvo, marketing, financie a pod., a k tomu, samozrejme, pravidelné meranie a hodnotenie progresu vášho podnikania.

Viac informácií a prihlásenie