Publikácia: Nástupníctvo v rodinných firmách – ako začať

SBA vydala publikáciu, ktorej cieľom je zdieľať skúsenosti a praktické tipy pri riešení nástupníctva v rodinných firmách a pomôcť rodinným firmám vyhnúť sa zbytočným chybám.

Generácia podnikateľov, ktorí založili firmy v deväťdesiatych rokoch, ich postupne odovzdáva svojim potomkom a aktuálne čelí výzvam, ktoré rozhodnú o budúcnosti ich firiem.

Podľa Európskej komisie rodinné firmy tvoria viac ako 60% z celkového počtu firiem v Európe. Aj napriek tomu, že sa rodinné firmy významnou časťou podieľajú na tvorbe HDP členských štátov a zamestnávajú značnú časť obyvateľstva, ich unikátnym problémom sa ešte stále nevenuje dostatočná pozornosť. Plánovanie nástupníctva, teda postupné odovzdávanie rodinnej firmy ďalšej generácii, je jednou z týchto špecifických tém.

Rozhodnúť sa, kto prevezme žezlo rodinnej firmy je komplexný a časovo náročný proces. Napriek tomu z rôznych prieskumov vyplýva, že väčšina firiem začína s nástupníckym procesom príliš neskoro. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo viac ako 70% rodinných firiem nezvládne prechod manažmentu firmy a transfer majetku zo zakladateľa na ďalšieho rodinného príslušníka (na 2. generáciu).

Stiahnite si publikáciu (PDF)

Zdroj: SBA