Nová správa EIC o využívaní podnikateľského talentu v oblasti deep-tech

Európska komisia zverejnila správu expertnej skupiny Európskej rady pre inovácie (EIC) o podobe aktivít EIC Marketplace a Tech to Market. V tejto správe skupina expertov odporúča, aby EIC vytvorila dva ambiciózne tréningové programy v oblasti deep-tech – Trailblazer a Pioneer – na podporu technologických riešení a realizáciu ľudského podnikateľského talentu.

Zmyslom existencie EIC je realizovať a urýchľovať prelomové inovácie pre rýchly rast trhuako aj podporovať strategickú autonómiu Európskej únie. Keďže európsky inovačný ekosystém je roztrieštený, poskytovateľov riešení alebo proto-riešení je málo a nie sú ochotní/schopní podstúpiť potrebné riziko. Skupina expertov odporúča, aby EIC prevzala zodpovednosť za rast ľudských talentov a vedeckých podnikateľov, ktorí môžu priniesť vývoj prelomových technológií na trh. Na dosiahnutie týchto cieľov uvádzajú spôsoby pomocou ktorých by sa mohli predmetné ciele naplniť.

Viac informácií: Znenie správy (PDF)

Prevzaté zo SLORD