Monitorovacia správa o partnerstvách v programe Horizont Európa

Cieľom dvojročnej monitorovacej správy je poskytnúť spoľahlivú a neustále aktualizovanú dôkazovú základňu, ktorá pomôže usmerňovať vykonávanie európskych partnerstiev v celom životnom cykle a bude informačným zdrojom pre strategické diskusie o novom politickom prístupe k týmto partnerstvám v programe Horizont Európa.

Európske partnerstvá sú kľúčovým nástrojom na vykonávanie programu Horizont Európa a Európskeho výskumného priestoru. Umožňujú EÚ spolupracovať s verejnými a súkromnými partnermi s cieľom urýchliť nové riešenia zelenej a digitálnej transformácie a posilniť odolnosť Európy.

Rozsiahla reforma a racionalizácia partnerstiev viedli k zníženiu počtu na 49 – v porovnaní s takmer 120 partnerstvami v rámci programu Horizont 2020. V programe Horizont Európa sa môžu zakladať európske partnerstvá len v troch rôznych formách: spolufinancované, spoločne programované a inštitucionalizované.

Portfólio 49 európskych partnerstiev v prvom strategickom pláne programu Horizont Európa a 37 partnerstiev zahrnutých v monitorovacej správe 2022 (podľa pilierov programu Horizont Európa):

Stiahnite si celú súhrnnú správu (PDF)