Nová organizácia európskych partnerstiev pre program Horizont Európa (2021-27)

S príchodom nového rámcového programu Horizont Európa (2021-27) dochádza k racionalizácii systému partnerstiev, ktorý sa zjednoduší a rozdelí existujúce a nové iniciatívy na 3 kategórie majúce jednotné pravidlá fungovania. Najdôležitejším procesom je zníženie počtu partnerstiev zo 144 na približne tretinu z pôvodného počtu a prehĺbenie ich strategickej orientácie. Pokračovať v čítaní článku “Nová organizácia európskych partnerstiev pre program Horizont Európa (2021-27)”